Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Tags

Nakładki dotykowe pojemnościowe

Dotykowa nakładka pojemnościowa stanowi obecnie jeden z najpopularniejszych sposobów implementacji technologii dotykowej. Warto podkreślić, że technologia pojemnościowa – mimo tego, iż opiera się na dużo bardziej jednolitych zasadach działania, niż np. technologia rezystancyjna – to nie stanowi jednego, spójnego pojęcia. Rozróżnia się bowiem technologię pojemnościową własną (self capaticance) oraz wzajemną (mutual capatitance), które charakteryzują się odmiennymi właściwościami w zakresie detekcji dotyku.

Technologia pojemnościowa w skrócie

Pomimo tego, że technologia pojemnościowa opracowywana jest w różnych wariantach, to posiada jednolite podstawy działania opierające się o zmienną pojemność pola elektromagnetycznego, powstającą w wyniku dotknięcia płaszczyzny ekranu palcem bądź rysikiem. Zmiana pojemności jest następnie wykrywana przez elektroniczny sterownik, po czym zostaje naniesiona na oś XY. Wykrywanie zmian pojemności może następować według dwóch wspomnianych wcześniej metod – własnej i wzajemnej.

Technologia pojemnościowa własna i technologia pojemnościowa wzajemna – różnice

Urządzenia bazujące na technologii pojemnościowej własnej wykrywają zmianę elektrostatyczną między elektrodą, a ciałem człowieka. Polega to na tym, że obwód zawierający elektrodę ma stałą pojemność elektrostatyczną - natomiast, gdy w pobliżu elektrody znajdzie się opuszek palca to powstaje nowa pojemność, na bazie której następuje określenie miejsca dotyku. Minusem tego typu technologii jest m.in. to, że reaguje ona również na inne przewodniki, jak woda. Tak więc nakładki pojemnościowe oparte na tym rozwiązaniu powinny być więc stosowane przede wszystkim w suchych miejscach, nienarażonych na kontakt z wilgocią.

Metoda pojemnościowa wzajemna opiera się na węźle transmisyjnym oraz węźle odbiorczym wykorzystywanym do generowania pola elektromagnetycznego, na którym wykrywane są zmiany. W metodzie wzajemnej pojemności impuls jest generowany do węzła transmisyjnego, który generuje pole elektromagnetyczne między nim a węzłem odbiorczym. Gdy opuszek palca lub końcówka rysika zbliża się, to część pola elektromagnetycznego przesuwa w kierunku czubka palca - wówczas siła pola wykrywanego przez węzeł odbiorczy maleje, a pojemność elektrostatyczna zmniejsza się. Ten spadek pojemności jest wykrywany i rozpoznawany, jako czubek palca znajdujący się w pobliżu. Takie rozwiązanie pozwala tym samym na wyeliminowanie problemu kropel wody fałszujących detekcję, dzięki czemu urządzenia oparte o technologię wzajemnej pojemności mogą być stosowane również w wilgotnych pomieszczeniach. Minusem tego rozwiązania jest jednak wyższy koszt wynikający ze znacznie większej złożoności oraz konieczności zastosowania dwóch elektrod.

Nakładki w technologii pojemnościowej

Dostępne na rynku nakładki pojemnościowe wykonywane są najczęściej w technologii pojemnościowej własnej. Cieszą się znaczną popularnością, ponieważ w zestawieniu z innymi rozwiązaniami, jak np. technologia rezystancyjna – odznaczają się większą czułością i szybszym czasem reakcji. Technologia pojemnościowa pozwala również na zastosowanie opcji multi touch, czyli jednoczesnego sterowania dwoma palcami. Nakładki pojemnościowe z uwagi na swoją budowę są też znacznie bardziej wytrzymałe, a także łatwe w implementacji. Nie wymagają również dużych obramowań, a niektóre ich wersje mogą być montowane np. na szyby lub telewizory.

Oczywiście rozwiązanie to nie jest również wolne od wad. Głównym minusem tej technologii jest to, że do sterowania musimy używać palca lub specjalnego rysika – nie możemy zatem sterować naszym urządzeniem w rękawiczkach. Dodatkowym defektem - nie występującym jednak we wszystkich modelach – jest konieczność stosowania ich w pomieszczeniach, w których nie panuje wilgoć, a krople wody nie będą wprowadzały urządzenia w błąd.

 

Podsumowując można stwierdzić, iż pojemnościowe nakładki dotykowe stanowią bardzo uniwersalne rozwiązanie, które z powodzeniem sprawdzi się w urządzeniach przeznaczonych biurowego i przemysłowego użytku. Technologia pojemnościowa może być używana zarówno w punktach obsługi klienta, kioskach informacyjnych i centrach handlowych, jak i na halach produkcyjnych, czy też w szpitalach i przychodniach. Cena nakładek pojemnościowych, w zestawieniu z innymi rozwiązaniami jest przystępna a sposób instalacji oraz późniejszej konserwacji nie jest skomplikowany ani pracochłonny przez co nie wymaga specjalistycznego, zewnętrznego serwisu.