Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Tags

Nakładki dotykowe pojemnościowe(PCT, PCAP)

Technologia pojemnościowa (PCT, PCAP) opracowywana jest w dwóch wariantach pojemności własnej lub wzajemnej ale  to posiada wspólne podstawy działania opierające się o zmienną pojemność pola elektromagnetycznego, powstającą w wyniku dotknięcia płaszczyzny ekranu palcem bądź rysikiem. Zmiana pojemności jest następnie wykrywana przez elektroniczny sterownik, po czym zostaje naniesiona na oś XY. Wykrywanie zmian pojemności może następować według dwóch wspomnianych wcześniej metod – własnej i wzajemnej.

Technologia pojemnościowa własna i technologia pojemnościowa wzajemna – różnice

Urządzenia bazujące na technologii pojemnościowej własnej wykrywają zmianę elektrostatyczną między elektrodą, a ciałem człowieka. Polega to na tym, że obwód zawierający elektrodę ma stałą pojemność elektrostatyczną. Gdy w pobliżu elektrody znajdzie się opuszek palca to powstaje nowa pojemność, na bazie której następuje określenie miejsca dotyku. Minusem tego typu technologii jest m.in. to, że reaguje ona również na inne przewodniki, jak woda. Tak więc nakładki dotykowe pojemnościowe oparte na tym rozwiązaniu powinny być więc stosowane przede wszystkim w suchych miejscach, nienarażonych na kontakt z wilgocią. Dodatkowym ograniczeniem tej technologii jest obsługa ilość punktów dotyku.

 

How a self capacitive touchscreen works left and Ghost points right 32 2 4 5 2

 

Metoda pojemnościowa wzajemna opiera się na węźle transmisyjnym oraz węźle odbiorczym wykorzystywanym do generowania pola elektromagnetycznego, na którym wykrywane są zmiany. W metodzie wzajemnej pojemności impuls jest generowany do węzła transmisyjnego, który generuje pole elektromagnetyczne między nim a węzłem odbiorczym. Gdy opuszek palca lub końcówka rysika zbliża się, to część pola elektromagnetycznego przesuwa w kierunku czubka palca - wówczas siła pola wykrywanego przez węzeł odbiorczy maleje, a pojemność elektrostatyczna zmniejsza się. Ten spadek pojemności jest wykrywany i rozpoznawany, jako czubek palca znajdujący się w pobliżu. Takie rozwiązanie pozwala tym samym na wyeliminowanie problemu kropel wody fałszujących detekcję, dzięki czemu urządzenia oparte o technologię wzajemnej pojemności mogą być stosowane również w wilgotnych pomieszczeniach. Minusem tego rozwiązania jest jednak wyższy koszt wynikający ze znacznie większej złożoności oraz konieczności zastosowania dwóch elektrod.

Nakładki pojemnościowe oferowane przez naszą firmę wykonane są w technologii pojemności wzajemnej.

 

self capacitance image third

 

Porównanie technologi:

 

Poniższa grafika w dobry sposób przedstawia różnice pomiędzy wymienionymi technikami detekcji dotyku w nakładkach pojemnościowych

 

 1 Figure1 1

 

Podsumowanie  

Podsumowując można stwierdzić, iż pojemnościowe nakładki dotykowe stanowią bardzo uniwersalne rozwiązanie, które z powodzeniem sprawdzi się w urządzeniach przeznaczonych biurowego i przemysłowego użytku. Technologia pojemnościowa może być używana zarówno w punktach obsługi klienta, kioskach informacyjnych i centrach handlowych, jak i na halach produkcyjnych, czy też w szpitalach i przychodniach. Cena nakładek pojemnościowych, w zestawieniu z innymi rozwiązaniami jest przystępna a sposób instalacji oraz późniejszej konserwacji nie jest skomplikowany ani pracochłonny przez co nie wymaga specjalistycznego, zewnętrznego serwisu.